حساسیت

آموزش عکاسی-حساسیت-امید شلمانی-ابژه استودیو

حساسیت2022-10-23T20:25:34+03:30

دیافراگم قسمت دوم

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش دوم مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت دوم2022-10-23T20:27:47+03:30

دیافراگم قسمت اول

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش اول مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت اول2022-10-23T20:29:29+03:30

سرعت شاتر بخش دوم

دوره آموزش عکاسی مقدماتی /ابژه استودیو قسمت چهارم سرعت شاتر بخش دوم مدرس: امید شلمانی

سرعت شاتر بخش دوم2022-10-23T20:31:02+03:30
Go to Top