ابعاد

ابعاد اشیا همیشه در نسبتی که با ما برقرار می کنند معنی پیدا می کند، مورچه کوچک است چون از ما کوچک تر است و برعکس آن فیل.

ابعاد2019-04-19T16:38:53+04:30

شهر

واقعیتی که عموم مردم نمی دانند این است که عکاسی در بیشتر شاخه های خود فرایند ساخت تصویر است و نه فقط ثبت تصویر٬ خصوصا در عکاسی از مناظر شهر.

شهر2019-04-06T18:38:09+04:30

عکس رنگی

رنگ رنگ رنگ، جهان اگر در چشمان ما رنگی نداشت قطعا جای سخت تری می شد، رنگ ها و تنها رنگها برای ما عشق، شادی، زیبایی، و لذت زندگی را ساخته اند، تنها به مدد رنگ است که این مفاهیم برای ما معنی می شوند.

عکس رنگی2019-04-19T16:15:04+04:30

قانون بصری

قانون یک سوم که بنابراین قانون٬ کادر را به سه قسمت افقی یا عمودی تقسیم می‌کنم و اگر  سه عنصر اصلی داشتیم٬ برای مثال در این تصویر:

قانون بصری2019-04-13T02:54:29+04:30
Go to Top