Project Description

عکاسی از پرتره هنرمندان

این نوع عکاسی یکی از جذاب ترین شاخه های این حرفه است است

عکاسی پرتره هنرمند بسیار کار دشواری است زیرا او شغلش تولید اثر هنری نیست بلکه هنر همه زندگی اوست و به این وسیله دریچه ای می گشاید بر ما تا با جهانی که او شناخته روبرو شویم و همین موضوع کار ثبت تصویر از آنها را بسیار دشوار می کند و در عین حال جذاب چرا که باید او را همانگونه که هست به تصویر کشیم نه آنگونه که شغلش ایجاب می کند.

در لینکهای زیر نیز می توانید بیشتر با برخی از هنرمندانی که در استدیوی ما از آنها عکاسی شده آشنا شوید :
محسن حسینمردی نقاش

زهرا شیری فشن دیزاینر

رویا مشعوف مدیر گالری افرند

کیوان وارسی کاتونیست

عکاسی پرتره محسن حسینمردی
هوشنگ هاتفی/نقاش

MORE FROM THE OBJE STUDIO