حساسیت

آموزش عکاسی-حساسیت-امید شلمانی-ابژه استودیو

حساسیت2018-01-10T23:04:39+03:30

دیافراگم قسمت دوم

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش دوم مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت دوم2017-12-10T23:19:15+03:30

دیافراگم قسمت اول

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش اول مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت اول2017-12-10T23:21:40+03:30

سرعت شاتر بخش دوم

دوره آموزش عکاسی مقدماتی /ابژه استودیو قسمت چهارم سرعت شاتر بخش دوم مدرس: امید شلمانی

سرعت شاتر بخش دوم2017-12-10T23:23:27+03:30
Go to Top