About Omid Shalmani

امید شلمانی - Omid Shalmani
omidshalmani@gmail.com

حساسیت

آموزش عکاسی-حساسیت-امید شلمانی-ابژه استودیو

حساسیت2018-01-10T23:04:39+03:30

دیافراگم قسمت دوم

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش دوم مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت دوم2017-12-10T23:19:15+03:30

دیافراگم قسمت اول

آموزش عکاسی مقدماتی از ابژه استودیو قسمت پنجم دیافراگم بخش اول مدرس: امید شلمانی

دیافراگم قسمت اول2017-12-10T23:21:40+03:30

سرعت شاتر بخش دوم

دوره آموزش عکاسی مقدماتی /ابژه استودیو قسمت چهارم سرعت شاتر بخش دوم مدرس: امید شلمانی

سرعت شاتر بخش دوم2017-12-10T23:23:27+03:30

حرکت

در عکاسی از مناظر شهری عکاس می تواند به جای توجه به خیابانها و بلوارها و ساختمانها به ویرانه ها توجه کند و از خرابی های شهری،‌از شهری که بود و نه شهری که هست عکاسی کند.

حرکت2017-09-05T21:03:18+04:30

شب-قسمت دوم

در ادامه پست قبلی در مورد عکاسی از مناظر شهری در شب، این عکس نیز نمونه خوبی است از افکت ستاره ای شدن منابع نوری.

شب-قسمت دوم2017-09-02T22:09:17+04:30
Load More Posts
Go to Top