گاهی باید نظر گاه (زاویه دید) خود را پایین تر بیاوریم

زاویه دید : قطعا آنچه در دوردست ها است به دلیل فاصله جذاب تر به نظر می رسد اما نظر گاه پایین پای ما نیز، آنجا که همچنان زندگی آرام و بی صدا در جریان است، چیزکی برای شکل گرفتن در کادر ما جود دارد. کافی است کمی پایین تر بیاییم.
برای این کار لازم نیست حتما خودمان روی زمین دراز بکشیم بلکه می توان از نمایشگر دوربین به خوبی استفاده کرد و کمک گرفت.

حتی اگر دیدیم نور برای جلوگیری از لرزش دست کافی نیست و باید سرعت شاتر را پایین تر بیاوریم خیلی ساده می توان از تکیه گاهی طبیعی مانند تخته سنگ و یا حتی کوله پشتی استفاده کرد چرا که همیشه سه پایه ممکن است همراه ما نباشد. اما باید دقت کنیم که تنظیمات تایمر دوربین را فعال کنیم چرا که زدن شاتر در چنین وضعیت کم نوری می تواند باعث لرزش دوربین شود٬ پس با گذاشتن تنظیمات تایمر روی مثلا ده ثانیه می توان با خیال آسوده عکاسی کرد.