فیلتر پولاریزه

فیلتر پولاریزه یکی از کاربردی ترین فیلترهای عکاسی است٬ چه در عکاسی منظره چه در عکاسی استدیویی . از این فیلتر برای از بین بردن و یا کنترل کردن شدت بازتاب های غیر مستقیم نوری منعکس شده برسطوح مخطلف استفاده می شود . کافی است آن را بر روی لنز خود پیچ کنید و سپس رینگ آن را بچرخانید نتیجه برای شما شگفت انگیز خواهد بود.

تصور کنید در کنار برکه ای کوچک در فضایی مرموز میان جنگل، گوشه ای دنج، جایی برای فکر کندن و کنده شدن از هیاهوی شهر و کمی سکوت هستید. جایی که می توان در آن زندگی را حس کرد و تاریخ گذشته خود را مرور کرد و برای آینده تصمیم هایی جدی گرفت. تصمیم می گیرید از این فضا عکسی بگیرید. بی تردید بازهم قانون یک سوم در ثبت این رویا نجات بخش است. مثلا در عکس زیر یک سوم بالا درختان در هم فرورفته با برگ های زرد پاییزی مانعی است میان ما و فضای پر دود و شلوغ شهر و روشنای یک سوم پایین کادر نقطه کلیدی تمام تصورات و خیالاتِ امید بخش ما است و فیلتر پولاریزه سکوت حاکم بر کف این برکه را افشا می کند٬ چگونه؟ بله با از بین بردن بازتاب های افتاده بر سطح برکه که مانع دیدن بستر آن است.

فیلتر پولاریزه